Om Tidvis AS

Selskapets eiere har tidligere vært initiativtakere til digitale prosjekter som Historiske toll- og skipsanløpslister, Norsk prishistorisk database, Database over norsk kobbereksport, utstillingen Det sanselige 1700-tallet, interaksjonsprosjekt mellom den fysiske og en digital verden som Luktpunkt-Oslo og Oslo havn 1798, og brettspillprosjektet Privilegert. Tidvis AS står også bak interaksjonsverktøyet Luktboks som formidler historiske lukter.

Ragnhild Hutchison (daglig leder) har PhD og mange års forskerkompetanse innen historie med spesialisering på økonomisk- og sosialhistorie. Hun har utviklet digitale læremidler for skolen og ledet flere prosjekt innen digital humaniora. Hun har også 25 års erfaring fra det norske og nordiske laiv og rollespillmiljøet, der hun bl.a. har vært arrangør for flere historiske laiver og tatt initiativ til spillteoretiske treff.

Mats Jørgensen er utdannet 3D-grafiker med bred erfaring fra medie- og spillbransjen. Han har vært deltakende i produksjoner som «The Frostrune» (2017, Grimnir AS) og «Lost in Time» (2017, The Future Group), foruten en rekke mindre prosjekter, undervisning, kunst og innholdsproduksjon. Det er lidenskapen for å skape interessante eller underholdende opplevelser som er drivkraften bak alt han gjør.

Thomas Sørlie Hansen har master i visuell kommunikasjon fra KhiO og 10 års erfaring som frilanser innen grafisk design og illustrasjon. Siden 2014 har han hatt ansvaret for fagskoleutdanningen innen illustrasjon ved Høyskolen Kristiania i Trondheim, hvor han bl.a. har vært med å lede tverrfaglige prosjekter innen concept art for dataspill og film, brettspilldesign og animasjonsfilm. Han er brettspillentusiast og besøker hvert år den enorme spillmessen i Essen, Tyskland, og har dessuten mange års erfaring med rollespill og laiv.

Amund Pedersen er historiker, researcher og spesialist i bearbeiding og tilgjengeliggjøring av historiske kilder for forskning og offentlige sammenhenger. Han har mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. Han har utviklet og utarbeidet digitale læringsmidler for videregående skole og har skrevet flere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og bøker, blant annet bind 2 av Kragerøs historie i 2016. For tiden arbeider han med bygdebok for Kvinesdal kommune.

Kontakt oss på post@tidvis.no