Interaktiv historieformidling

Tidvis utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre historie på. Vi mener historie er viktig fordi det danner utgangspunktet for vår forståelse av nåtiden og hva vi forventer av fremtiden.

Vår målsetning er å ta i bruk ny teknologi som skaper nye måter å oppleve historie på, samtidig som det skal nå ut til det brede folkelag. Eksempler på virkemidler vi benytter oss av er databaser, spill, 3D-modeller, augmented og virtual reality, animasjoner, lyd og musikk, god, fleksibel design på alle flater og interaktive sanseopplevelser.

Vår samlede kompetanse gjøre det mulig å gjennomføre komplekse prosjekter fra historisk fotarbeid til visualisering og formidling.

Vi har tre produktkategorier:

  • Interaktive historiske opplevelser
  • Verktøy for å formidle luktopplevelser
  • Utvikling av forskningsinfrastruktur for historie

Ta kontakt med oss på post@tidvis.no for å høre om vi kan realisere ditt prosjekt.