Om portalen

Det har blitt laget flere forskningsbaserte digitale fremstillinger av norsk kulturarv de siste årene. Nettstedet Digital rikssamling er et initiativ som samler disse på en felles digital inngangsportal slik at det blir enklere for publikum som skoler, turister og kulturhistorieinteresserte å finne frem. Det fungerer også som et nettverk der aktørene som utvikler denne typen fremstillinger kan dele erfaringer og kunnskap.

Nettverket Digital rikssamling ble etablert den 29.9.2021 og grunnleggerne er representanter fra Universitetet i Bergen Middelalderklyngen, Fortidsminneforeningen - Den trønderske avdeling Fortidsminneforening, Tidvis utvikling og Kulturhistorisk museum.

Universitetet i Bergen sin logo Universitetet i Bergen - middelalderklyngen sin logo Fortidsminneforeningen sin logo Tidvis sin logo Kulturhistorisk museum sin logo