Ditt prosjekt på Digital rikssamling?

De digitale fremstillingene som legges opp på digitalrikssamling.no skal møte kvalitetskrav innen både kulturhistorie og digital formidling. For å komme med på digitalrikssamling.no må et digitalt visualiseringsprosjekt møte kvalitetskrav innen både kulturhistorie og digital formidling. Det må i tillegg:

  • Være en digital visualisering av fortidige miljø/gjenstander som på ulikt vis har gått tapt (altså ikke ren fotogrammetri av levninger, men en visualiseringen av det fortidige)
  • Ha nettside med utdypende kulturhistorisk informasjon
  • Ha blitt utviklet i samarbeid med kulturhistorisk fagkompetanse
  • Det må svare på følgende spørsmål: