Interaktiv historieformidling

Tidvis er et ideelt AS som utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre historie på. Vi mener historie er viktig fordi det danner utgangspunktet for vår forståelse av nåtiden og hva vi forventer av fremtiden. Vår målsetning er å ta i bruk ny teknologi som skaper nye måter å oppleve historie på, samtidig […]