Interaktiv historieformidling

Tidvis AS utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre historie. Vi mener historie er viktig fordi menneskers erfaringer av fortiden danner utgangspunktet for forståelsen av nåtiden, og rammen for hva vi forventer om fremtiden.

Vår målsetning er å tilgjengeliggjøre og formidler historie gjennom ny teknologi. Eksempler på slik er databaser, spill, 3d modeller, Augumented reality, animasjoner, design og interaktive sanseopplevelser. Slik gjør vi det lettere for mennesker i dag å få erfaring med fortiden, og legger til rette for at flere får ett bredere kunnskapsgrunnlag for å reflektere om nåtiden og fremtiden.

 

Vi har tre produktkategorier:

  • Interaktive historiske opplevelser
  • Verktøy for å formidle luktopplevelser
  • Utvikling av forskningsinfrastruktur for historie

 

Kontakt oss på post@tidvis.no