Formidling

Vår samlede kompetanse gjør det mulig å gjennomføre komplekse prosjekter fra historisk grunnarbeid til visualisering og formidling.

Produkter

Vi produserer bl.a. verktøy for å formidle luktopplevelser, web apps, pedagogiske brettspill og spill for mobile plattformer.

Infrastruktur

Vi utvikler historisk infrastruktur for institusjoner og aktører som driver med forskning og undervisning.

Noen av våre prosjekter

Interaktiv forskningsformidling

Tidvis er et ideelt AS som utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre forskning på, med et spesielt fokus på historie. Vi mener historie er viktig, fordi det danner utgangspunktet for vår forståelse av nåtiden og hva vi forventer av fremtiden.

Vår målsetning er å benytte både velkjente og nye virkemidler og teknologier. Eksempler på slik er databaser, spill, 3D-modeller, augmented og virtual reality, animasjoner, interaktive sanseopplevelser og god, fleksibel design på alle flater.

Vi ønsker å nå bredt ut til flest mulig med elegante løsninger. Slik gjør vi det lettere for mennesker i dag å få erfaring med fortiden, og legger til rette for at flere får et bredere kunnskapsgrunnlag for å reflektere om nåtiden og fremtiden.

Kontakt oss på post@tidvis.no

Ragnhild Hutchison har PhD og mange års forskerkompetanse innen historie med spesialisering på økonomisk- og sosialhistorie. Hun har utviklet digitale læremidler for skolen og ledet flere prosjekt innen digital humaniora. Hun har også 25 års erfaring fra det norske og nordiske laiv og rollespillmiljøet, der hun bl.a. har vært arrangør for flere historiske laiver og tatt initiativ til spillteoretiske treff. I 2018 ble hun tildelt Sverre Steen-prisen for for fremragende formidling av historie på høyt faglig nivå av Den norske historiske forening.

Amund Pedersen er historiker, researcher og spesialist i bearbeiding og tilgjengeliggjøring av historiske kilder for forskning og offentlige sammenhenger. Han har mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. Han har utviklet og utarbeidet digitale læringsmidler for videregående skole og har skrevet flere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og bøker, blant annet bind 2 av Kragerøs historie i 2016. For tiden arbeider han med bygdebok for Kvinesdal kommune.

Thomas Sørlie Hansen har master i visuell kommunikasjon fra KHiO og mange års erfaring som frilanser innen grafisk design og illustrasjon. Siden 2014 har han hatt ansvaret for fagskoleutdanningen innen illustrasjon ved Høyskolen Kristiania i Trondheim, hvor han bl.a. har vært med å lede tverrfaglige prosjekter innen concept art for dataspill og film, brettspilldesign og animasjonsfilm. Han er brettspillentusiast og besøker hvert år den enorme spillmessen i Essen, Tyskland.

Tidvis på Facebook